Hvad er Excelerate og et specialesamarbejde?

Der er enormt meget værdi at hente i et specialesamarbejde for både studerende og virksomheder. Excelerate Careers satser på at blive den go-to platform, som studerende kommer til at bruge, når de går fra studie til erhvervslivet – og for virksomheder til at hyre nye, spændende dimittender.

Katrine Lionett Pedersen
2021-08-02

Så hvad er Excelerate Careers egentlig og hvordan fungerer det? Excelerate Careers er en online platform, som er grundlagt i august 2019. Vi forbinder studerende med virksomheder via specialesamarbejde på bachelor-, kandidatuddannelser.

Processen er som følgende:

 • En studerende eller en studiegruppe skriver sig op/tilmelder sig platformen og uploader deres specialeemne- og beskrivelse.
 • En virksomhed der også har tilmeldt sig Excelerate platformen vil kontakte den studerende/studiegruppen.
 • Et interview/møde mellem virksomheden og de studerende finder sted.
 • Dernæst kan begge begge parter give samtykke til at de gerne vil indgå i et specialesamarbejde sammen – gennem Excelerate.
CBS og Excelerate Careers logoet
Excelerate logoet foran CBS – Copenhagen Business School. Foto af Fausto Bottini

Denne form for projektsamarbejde mellem studerende og virksomhed vil gavne begge parter, da de studerende kan komme i kontakt med relevante virksomheder, de kan skrive deres speciale med og om. Dertil får de studerende også muligheden for at skrive et speciale om noget, de virkelig er interesseret i. Til gengæld kan virksomheder finde en potentiel ny medarbejder, der passer til deres virksomhed. På den måde kan Excelerate faktisk fremme de studerendes karrierer gennem et speciale. Samtidig med at virksomheden kan erhverve sig den nyeste viden og forskning på et specifikt emne, der er relevant for dem.

Fordelene for studerende der bruger Excelerate

Vi har listet alle de fordele, du som studerende får ved at bruge Excelerate til et specialesamarbejde:

 • Vores platform gør det muligt for studerende nå ud til mange flere virksomheder, som de ikke kunne nå ud til før grundet deres begrænsede netværk. 
 • De studerende har mulighed for helt selv at bestemme deres specialeemne og det overordnede perspektiv for specialet. Forudsætningen for samarbejdet starter med en indledende samtale mellem de studerende og virksomheden om specialet.
 • De studerende driver processen og de beslutter, hvordan de vil balancere teori og praksis for at tilfredsstille både universitetets og virksomhedens krav.
 • De studerende får praktisk erfaring med at arbejde med en virksomhed, og de kommer til at skabe reelle løsninger til reelle problemer.
 • Gennem et specialesamarbejde på Excelerate Careers øger de studerende deres mulighed for at få et job efter endt uddannelse og kan dermed kickstarte deres karriere på en fed måde. Virksomhederne ser specialesamarbejdet som en mulighed for at finde fremtidige medarbejdere, der passer ind i deres virksomhed.
Studerende og speciale
Studerende som tager del i et specialesamarbejde. Foto af Fausto Bottini

Fordelene for virksomheder der bruger Excelerate

Der er også en masse fordele for virksomheder, der bruger Excelerate for at indgå i et specialesamarbejde med studerende: 

 • Vi har baseret vores matching på den potentielle og fremtidige rolle, virksomheden leder efter og dertil specialeemnet. Således er det lettere for virksomheder at ansætte nye dygtige dimittender efter at et specialesamarbejde er afsluttet.
 • Hvis virksomheden vælger at ansætte de studerende efter at specialesamarbejdet er afsluttet, vil virksomheden spare den tid og de penge, der normalt er forbundet med rekruttering af nye medarbejdere
 • Virksomhederne vil få den nyeste viden og forskning om et emne, der er relevant for dem, som muligvis kan bruges i deres daglige drift.
 • Skrivebordsarbejdet ligger hos de studerende, såsom at udvikle en problemformulering, finde et specialeemne, lave research osv. Det eliminerer den tid virksomheder normalt bruger på at udvikle og formulere en specialebeskrivelse.
Skrivebordsarbejde i forbindelse med speciale
Skrivebordsarbejde i forbindelse med specialeskrivning. Foto af Fausto Bottini

Udbytte / fordele ved et specialesamarbejde

Excelerate forbinder studerende med virksomheder via specialesamarbejde for at fremme universitetsstuderendes karrierer. Med Excelerate vil ledigheden blandt dimittender falde. Som dimittend får du muligheden for at få dit første job hurtigere og samtidigt få en stilling, der matcher dine færdigheder og interesser. På grund af specialesamarbejdet har du dertil stiftet bekendtskab med virksomhedskulturen og virksomhedens arbejdsprocesser.  

På den anden side kommer virksomheden til at lære de studerende godt at kende under specialesamarbejdets forløb. Ved at vide hvad den studerende står for og kan, kan virksomheden komme med et ordentligt jobtilbud. Risikoen for at lave en fejlagtig ansættelse, bliver for virksomheden dermed også minimeret, og der kan spares både tid og penge, når der ansættes dimittender via Excelerate. Det er også en af Excelerates mål; at reducere fejlagtige ansættelser og på en og samme tid fremme dimittenders karrierer gennem specialesamarbejde.

Excelerate logoet ved ITU
Excelerate logoet ved ITU – IT Universitetet i København. Foto af Fausto Bottini

Status og fremtidsudsigter

Excelerate er tilgængeligt for alle studerende, som går på danske universiteter: Københavns Universitet, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, IT Universitet i København, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Roskilde Universitet.

Er du klar til at bruge Excelerate til din projekt- bachelor eller specialeskrivning? Tilmeld dig her.