Eksempler på specialeemner og specialeoplæg

Se eksempler på mere end 100+ specialeemner og oplæg oprettet af studerende på Excelerate i 2022 og 2023.

Vores specialeemner spænder bredt. Du kan finde emner inden for kommunikation og medier, jura, økonomi, finans, marketng, teknologi, AI og machine learning, produktudvikling og meget mere.

Dyk ned i vores inspirationsunivers og få gode idéer til emner til din specialeopgave. Alle vores emner er egnede til at indgå et bachelor- eller specialesamarbejde med en virksomhed.

Vær opmærksom på at størstedelen af vores specialeemner på Excelerate er på engelsk. Se vores specialeemner på engelsk her: master thesis topics.

Tredjeparts dependency management

Forår 2023

Speciale

Hvad skal der til for at styrke tredjeparts dependency management i et softwareøkosystem?

 • Software engineering
 • Dependency management
 • Third-party dependency
 • Software development
 • Dependency network

Specialebeskrivelse

Hvilken udvikler har ikke hørt om Dependency Hell eller kæmpet med dependency management?

I min erfaring i branchen blev jeg ofte konfronteret med manglende retningslinjer, prioritering og opdateringsautomatisering af software dependencies, som fører til seriøse komplikationer ved færdiggørelse af software.

I min erfaring i branchen blev jeg ofte konfronteret med manglende retningslinjer, prioritering og opdateringsautomatisering af software dependencies, der fører til seriøse komplikationer ved færdiggørelse af software.

Derfor udløste denne oplevelse min interesse for at udføre empirisk forskning, der adresserede dependency management practices. Til dette søger jeg en virksomhed, der er interesseret i at lære mer om forskningsindsigt, potentielle muligheder, der er drevet af jeres metoder og processer i forhold til dependency management.

At hjælpe almindelige mennesker til at forstå livet med ordblindhed hos venner og familie

Forår 2023

Speciale

Et værktøj til at hjælpe pårørende og interesserede til at forstå livet med ordblindhed

 • Ordblindhed
 • Handicap
 • Spil
 • Uddannelse
 • Læseforstyrrelse

Specialebeskrivelse

Specialet er i øjeblikket markeret som kun 1 studerende, men ideelt set vil jeg finde 1 eller 2 flere, der kan tilslutte sig specialet.

Kerneinspirationen til dette kommer fra spil og simuleringer, der skal lade typiske mennesker opleve, hvordan det er at have autisme. Et eksempel kan være Autismity.

Ordblindhed behandles generelt mindre alvorligt end f.eks. autisme, og vi har allerede forskellige værktøjer til at hjælpe ordblinde med at beskæftige sig med uddannelse og mere, så at give et værktøj, spil eller simulering til faktisk at opleve ordblindhed er spændende for mig, til dels fordi flere af mine venner tilfældigvis er ordblinde. Da jeg selv har autisme, er nogle af de problemer, disse mennesker kæmper med, ting, jeg også kan identificere mig med.

Trivsel i fremtidens arbejdsliv

Forår 2022

Speciale

Hvordan vil fremtidens arbejdsform se ud i forlængelse af hjemsendelse grundet Covid-19?

 • Trivsel
 • Hjemmearbejde
 • Well-being
 • Arbejdsformer
 • Work life balance

Specialebeskrivelse

Efter en længere periode med hjemsendelse i både 2020 og 2021 grundet corona, er hjemmearbejde for alvor blevet et aktuelt emne blandt danske virksomheder. Dansk Industri skønner på baggrund af undersøgelser, at dobbelt så mange danskere vil arbejde hjemmefra efter coronakrisen sammenlignet med før. I forlængelse heraf vil dette speciale afdækket hjemmearbejdets indvirkning på trivsel/well-being i organisationen. Hertil kunne tematikker som samarbejde, vidensdeling, ledelse, work-life-balance, sygefravær eller motivation blive aktuelle. Vi forestiller os at tilpasse specialets problemfelt i forhold til relevante problemstillinger i virksomheden. Vi er særligt interesseret i at undersøge, hvordan en specifik virksomhed på nuværende tidspunkt (efter ophævelse af restriktionerne) arbejder med hjemmearbejde, samt hvordan de fremadrettet kan fremme trivslen i hjemmearbejdet.

Vi ønsker at samarbejde med en virksomhed, som arbejder aktivt med hjemmearbejde og er interesseret i at sætte fokus på medarbejdernes trivsel i forbindelse med dette. Vi håber på at kunne bidrage med input til initiativer, der vil fremme trivslen.

Vi er to kandidatstuderende på cand.merc.psyk. på CBS med særlig interesse i mennesker i organisatoriske sammenhænge samt menneskelige faktorers betydning for ledelses- og forretningsprocesser.

Ved siden af studiet arbejder vi begge to med en bred pallette af HR-opgaver i to forskellige private virksomheder.

Forståelse af sexisme på arbejdspladsen

Forår 2021

Speciale

Sexisme

 • Sexisme
 • Well-being
 • Kommunikation
 • Arbejdsmiljø
 • HR

Specialebeskrivelse

Set i lyset af sexisme debatten ønsker vi at undersøge, hvordan mænd og kvinder definerer sexisme. Vores tese er, at mænd og kvinder fikserer mening om sexisme forskelligt, hvilket kan have indflydelse på problematikken. Det kunne derfor være relevant at foretage nogle interviews med mænd og kvinder i en organisation om, hvordan de fikserer mening om sexisme og forsøge at få en forståelse for, hvilke magtstrukturer der ligger til grund for deres fiksering af sexisme. Har de helt forskellige forståelse for, hvad sexisme er som evt. kan have indflydelse på at der blive skabt en gråzone, der er svær at navigere rundt i? Det er her relevant at tydeliggøre, at vi ikke vil være interesseret i medarbejders personlige oplevelser af sexisme. Vores interesse ligger i at undersøge, hvordan mænd og kvinder forstår og skaber mening om sexisme. Formålet er at tilegne os en forståelse for mænd og kvinders forståelse af sexisme, som kan være med til at åbne op for en forståelse for, hvorfor mænd og kvinder har svært ved at møde hinanden indenfor dette felt. Formålet er et ønske om at forstår mænd og kvinders forståelse af sexisme, åbne op for forskellen og forsøge at skabe et fælles sprog. Ved at afdække mænd og kvinders forståelse af sexisme i en organisation, håber vi således at dette speciale ville kunne bidrage til mere viden om, hvordan vi fremadrettet kan mindske sexisme på arbejdspladsen.

Vil du have adgang til eksempler på 100+ specialeemner?

Eksempler på bacheloremner og bacheloroplæg

Se eksempler på mere end 50+ bacheloremner og oplæg fra studerende oprettet på Excelerate i 2022 og 2023.

Vi har bacheloremner inden for mange forskellige områder. Du kan finde alt lige fra jura, kommunikation og sprog, økonomi, sociologi, bioteknologi, ledelse, marketing, teknologi og programmering og meget mere.

Lad dig inspirere af vores database med emner og få gode idéer til emner til din bacheloropgave. Bemærk at de fleste bacheloremner oprettet på Excelerate er på engelsk. Find flere emner på vores engelske oversigt her: bachelor thesis topics.

Deep learning projekt indenfor NLP eller RL

Forår 2023

Bachelor

To AI-entusiaster, der studerer machine learning og data science, åbne for projektforslag

 • AI
 • Machine learning
 • Reinforcement learning-being
 • Natural language processing
 • Deep learning

Specialebeskrivelse

Hej 👋, vi er to AI-entusiaster, der studerer Machine learning og data science på KU.

Til vores bachelorprojekt i det kommende forår vil vi meget gerne lave et deep learning-projekt vedrørende enten Natural Language Processing (NLP) eller reinforcement learning (RL).

Hvorfor RL er sejt 🤖
Vi har altid været fascineret af muligheden for at bruge machine learning til at optimere strategien i for eksempel spil, og anvende disse teknikker på problemer i den virkelige verden. Dette kunne være i form af et anbefalingssystem, økonomisk beslutningstagning, robotteknologi og mange andre domæner.

Hvorfor NLP er fedt 💬
Hvordan ved du, at denne her tekst, du læser, ikke er skrevet af en maskine? Gennem de seneste fremskridt inden for NLP virker dette spørgsmål ikke så dumt i dag. Vi håber at omsætte teori i praksis ved at bygge systemer, der er i stand til ting såsom informationsudtrækning, tekstgenerering, opsummering, klassificering og mere.

Deep dive ned i deep learing, stokastiske processer og matematik gennem problemløsning

Efterår 2023

Bachelor

Brug af deep learning til at løse et komplekst problem og lave research

 • Deep Learning
 • Machine Learning
 • Company chooses problem
 • Proven team
 • Research

Specialebeskrivelse

Vi vil gerne bruge deep learning, stokastiske processer, statistik og generelt bare en masse matematik til at løse et komplekst problem i den virkelige verden. Vi ønsker at lære nogle af de seneste udviklinger inden for machine learning og derefter anvende dem i den virkelige verden.

Vi er derfor ekstremt fleksible, når det kommer til, hvad vi kan arbejde med. Vi søger derfor virksomheder, der har identificeret problemer, der er komplekse nok og egnede til vores deep learning-ønsker.

Fokus vil være på at løse problemet og lære/forske de metoder, der er nødvendige for at løse problemet.

Produktudvikling med fokus på brugerorienteret design

Forår 2023

Bachelor

Arbejder du i en virksomhed, der beskæftiger sig med produktudvikling? Vi er tre studerende der ønsker at kigge nærmere på en af jeres produkter.

 • UX/UI
 • Visuel kommunikation
 • Workshop facilitation
 • Design thinking
 • Rapid prototyping

Specialebeskrivelse

Hej!

Vi er tre studerende fra Design & Innovation på DTU, som til foråret skal skrive vores bachelor projekt og i den anledning kunne vi rigtig godt tænke os at arbejde sammen med jer! Som Design og Innovation-studerende beskæftiger vi os med produktudvikling, brugerorienteret design og konceptualisering. Med andre ord er vi i stand til at analysere bruger/samfunds-behov og gennemføre en designproces med henblik på at skabe nye og innovative produkter og koncepter, der gør en forskel for brugerne. Vi har stor erfaring med at gennemføre projekter og ved, hvad det kræver og indebærer. Ydermere besidder vi en bred mekanisk forståelse og har kompetencer inden for design thinking, rapid prototyping samt grafisk kommunikation.

Bortset fra de ovennævnte fagområder er det endnu ikke fastlagt, hvad vores projekt nærmere bestemt skal indeholde, og der vil derfor være rig mulighed for at vi i fællesskab kan specificere dette yderligere. Vi forestiller os dog, at et projekt evt. kunne omhandle en analyse og redesign af en af jeres nuværende produkter eller måske konceptualisering af et nyt produkt ud fra en problemstilling I oplever i jeres virksomhed. Vi ønsker et projektsamarbejde, hvor vi i gennem forløbet kan have løbende sparring med jer som virksomhed for på den måde at ende ud med et produkt, som vil gavne jeres virksomhed og potentielt set ville kunne realiseres.

Hvordan forbedrer du din M&A integrationssucces?

Forår 2022

Bachelor

Virkningen af ​​eksplicitte incitamentsordninger på nøglemedarbejdere

 • M&A
 • Medarbejdere
 • Incitamenter
 • Succes
 • Motivation

Specialebeskrivelse

Vi sigter mod at give virksomheder mulighed for at træffe mere strategiske og succesfulde beslutninger, når det kommer til at integrere nøglemedarbejdere efter en M&A.

Vi ønsker at se på due diligence-forberedelsen i forhold til nøglemedarbejdere. Mere specifikt de incitamenter, der tages for at identificere, motivere og fastholde dem. Samt effekten af ​​incitamenterne på integrationens succes. Årsagen er, at negletering af integration betragtes som den vigtigste faktor for fiasko ved M&A. En vellykket integration føre til en lavere fejlrate.

Vi ønsker at lave en dybdegående analyse af casevirksomheden, som ikke kun giver os mulighed for at få de nødvendige data til vores undersøgelse, men også vil gavne virksomheden, da du får indsigt i, hvordan du kan forbedre dine integrationsprocesser.

Vil du have adgang til eksempler på 50+ bacheloremner?

FAQ – Valg af emne til speciale og bachelorprojekt

Hvordan finder jeg et godt specialeemne?

Hvis du leder efter et godt forskningsemne til dit speciale, kan du starte din søgen på Excelerate. Vi har en database med mere end 100+ specialeemner inden for mange forskellige områder. Alle vores emner er oprettet af nuværende eller tidligere kandidatstuderende fra et af Danmarks 8 universiteter.

Et alternativ til at finde et godt emne er ved at kigge dit bachelorprojekt igennem. Måske du finder et område, du kan grave dybere ned i, eller måske er der et andet perspektiv, du kan bruge til at formulere et specialeemne.

Du kan også søge inspiration online, se nyheder, spørge dine undervisere, kolleger eller medstuderende. Det kan være de har nogle interessante og gode ideéer til emner, du kan bruge i dit speciale.

Hvordan finder jeg et godt bacheloremne?

Leder du efter et godt emne til dit bachelorprojekt? På Excelerate kan du finde mere end 100+ gode eksempler på bacheloremner inden for forskellige fagområder. Alle vores emner er oprettet af tidligere eller nuværende bachelorstuderende fra et af Danmarks 8 universiteter.

En anden måde du kan prøve at finde emner til dit bachelorprojekt er ved at kigge gamle notater og tidligere opgaver igennem fra dit studie. Find emner og områder der fanger din interesse og overvej hvordan disse emner kan relateres til den virkelige verden med et nyt perspektiv.

En god idé til at finde et bacheloremne kan også være ved at søge online eller spørge dine undervisere, professorer, kolleger eller endda medstuderende. Måske de har nogle gode idéer til emner, der kan bruges til din bachelor.

Hvilket emne skal jeg skrive om?

Det er svært at svare på. Det vigtigeste er, at du finder et emne, som interesserer dig. Derudover kan du drage inspiration fra nettet, aviser eller tidligere studerende. Du kan også bruge Excelerates gratis database med gode eksempler på emner til bachelor, speciale og andre projekter.

En anden metode er ved at kigge dine gamle noter og tidligere opgaver igennem for inspiration. Det kan være, du falder over noget, som du gerne vil dykke ned i eller udfolde på en ny og anderledes måde.

Hvilke emner kan man skrive om?

Der findes et hav af emner, man kan skrive om i sit speciale, bachelorprojekt eller et andet projekt. Der findes emner i alle retninger og fagområder. For eksempel kan du skrive om emner inden for jura, kommunikation, marketing, økonomi, bæredygtighed, ingiørvidenskab, medicin, biology, sociologi, udvikling, literatur, kunst, ledelse, finansiering, statistik og meget meget mere.

Det er kun din fantasi som sætter grænser. Brug Excelerate helt gratis til at finde insåiration til hvilke emner, du kan skrive om.

Hvad betyder ‘specialeoplæg’ og ‘bacheloroplæg’?

Et specialeoplæg eller bacheloroplæg er en beskrivelse af det emne og forskningsområde et bachelorprojekt eller speciale tager udgangspunkt i. Oplægget indeholder en beskrivelse af projektet og tankerne bag.

Et projektoplæg kan både være kort og langt afhængigt af, hvad det er for et emne og afhængigt af, hvor langt den studerende er med deres projekt. Er den studerende i idéfasen, så er deres bachelor- eller specialeoplæg ofte kortere end hvis vedkommende allerede er gået i gang med at skrive på projektet.

Hvordan opretter jeg et bacheloroplæg eller specialeoplæg på Excelerate?

På Excelerate opretter studerende deres bachelor- eller specialeoplæg for at blive matchet med et bachelor- eller specialesamarbejde. Studerendes bachelor- og specialeoplæg bruges af Excelerate til at række ud til relevante virksomheder, der er interesseret i et virksomhedssamrbejde med studerende inden for netop deres projektemne.

Excelerate Events

 • Ugentligt
 • Event
 • Webinar

Intro til Excelerate og projektsamarbejder

Deltag på vores webinar og hør om:

 1. Inspirationsøgning til bachelor / speciale
 2. Hvordan du finder et projektsamarbejde
 3. Hvordan du kommer i gang på Excelerate