Job- og karrieremuligheder i Nationalbanken

Om os

Nationalbanken er Danmarks centralbank - den eneste af sin slags. Vi er samfundets bank, statens uafhængige rådgiver og landets vågne øjne på økonomien. Stabile priser, sikre betalinger og finansiel stabilitet kommer ikke af sig selv, og som medarbejder i Nationalbanken spiller du en central rolle i at sikre Danmark en robust økonomi. Hos os kan du åbne døren til en arbejdsplads, hvor du er guld værd for Danmark, for banken og for dine kolleger.


Skriv speciale i samarbejde med Nationalbanken

Er du interesseret i at skrive dit speciale inden for et af Nationalbankens interesseområder? Så har du nu muligheden. Med en specialeplads i Nationalbanken får du en enestående mulighed for daglig sparring i din specialeskrivningsproces og samtidig en afgørende indsigt i, om Nationalbanken kunne være din fremtidige arbejdsplads.


Emner du kan skrive speciale om i Nationalbanken

Som specialestuderende i Nationalbanken har du mulighed for enten at skrive dit speciale indenfor et af nedenstående emner, som de forskellige afdelinger beskæftiger sig med. Du har også mulighed for at skrive dit speciale her med din egen idé til emnet, som du blot skal uddybe i din ansøgning.


Sådan ansøger du til et specialesamarbejde

Send dit CV og dine eksamensresultater senest den 26. maj 2024. Derudover beder vi dig formulere og motivere de overordnede rammer for dit specialeemne, men du behøver ikke at have den endelige problemformulering klar. Vi beder dig desuden oplyse, hvem din vejleder bliver. Vi forventer at afholde samtaler i uge 23 og 24.

Du kan læse mere om specialesamarbejder med Nationalbanken her eller gå direkte til ansøgningssiden for specialesamarbejder.

VIRKSOMHEDSINFO

Genveje

Regime-baseret aktivallokering

Business & Economics
 • Allokering
 • Aktiver
 • RBBA

Et speciale om emnet vil både skulle behandle identifikation af regimer og en analyse af optimal aktivallokering i forskellige regimer.

Taktisk allokering til fixed income

Business & Economics
 • TTA
 • Machine Learning
 • Renter
 • Allokering

Specialet kunne eksempelvis omfatte forudsigelse af rentekurveændringer ud fra fx rentekurvedata, økonomiske indikatorer eller ved anvendelse af machine learning-modeller.

Betydning af Non-Bank Financial Institutions (NBFI) for den danske økonomi

Business & Economics
 • NBFI
 • Finansielle system
 • Økonomi

Hvad er NBFI sektorens betydning for økonomien og det finansielle system og hvilke strukturelle forhold afgør, hvor betydningsfulde NBFI er?

Empiriske analyser indenfor klimaøkonomi

Business & Economics
 • Klimaøkonomi
 • Makroøkonomi
 • Inflation
 • Grøn omstilling

Det kunne for eksempel være af effekterne af vejrforhold, grøn omstilling, klimaforandringer og udbud af energi på inflation og andre makroøkonomiske forhold.

Størrelsen på pengepolitiske og makroøkonomiske spillovers fra USA til euroområdet og Danmark

Business & Economics
 • Finansielle spillovers
 • Pengepolitik
 • USA/EU/DK

Det kunne blandt andet være med med fokus på de finansielle spillovers.

Betydningen for dansk økonomi af stigningen i merchanting og processing

Business & Economics
 • Merchanting
 • Processing
 • Økonomisk politik

Det kunne for eksempel være med en undersøgelse af implikationerne for tilrettelæggelsen af den økonomiske politik.

Betalinger for borgere og virksomheder

Business & Economics
 • Detailbetaling
 • Regulering
 • Incitamentsstrukturer

Hvordan fungerer det danske marked for detailbetalinger, og hvilke dynamikker og forhold, herunder regulering og incitamentsstrukturer, er drivende herfor? Hvordan påvirker det sikre og effektive betalinger i Danmark i dag og fremover?

Hvordan sikres en målrettet understøttelse af et dataanalytisk forretningsområde it-mæssigt?

IT & Computer Science
 • Dataanalytiske forretningsområder
 • IT management

Specialet vil kunne omfatte en helhedsorienteret afdækning af it-understøttelse for et forretningsområde som udarbejder policy-analyser, samt indebære betragtninger om, hvordan samarbejdsmodellen mellem it-udbyderen og forretningsområdet kan se ud.

Forvaltningsprocesser i et multivendor set-up

IT & Computer Science
 • Multivendor setup
 • Forvaltningsprocesser
 • IT management

Hvordan sikres stabil drift og optimale operationelle processer ml. forretningsområdet, IT og eksterne leverandører i et internationalt multivendor set-up.